ریشه دوزیImage result for ‫ریشه دوزی‬‎برخی فرش ها ممکن است در طول زمان به دلایل مختلفی از جمله استفاده از شوینده های غیر استاندارد، ریشه های خود را از دست داده و آسیب ببیند.
قالیشویی پونل با بهره گیری از پرسنل مجرب و دستگاه های مکانیزه به بهترین شکل ممکن این مشکل را حل می کند.


فرشهایی که به دلیل استفاده زیاد، ریشه هایشان از بین می رود، نیاز به ریشه دوزی دارند. همچنین به دلیل پوسیدگی چله، بویژه چله های پنبه ای فرش نیاز به مرمت دارد. در صورتی که تمام ریشه های فرش از بین رفته باشد، باقیمانده ریشه را از ابتدای بافت با قیچی بریده و ریشه دوزی انجام می شود و چنانچه قسمتی از ریشه ها از بین رفته باشند، همان قسمتها را قیچی کرده و مرمت را انجام می دهند.

انواع ریشه دوزی

  1. ریشه دوزی به روش بطلمه
  2. ریشه دوزی به روش مغزی
  3. ریشه دوزی به روش متصل

 

 
لطفاً منتظر بمانید...