تعرفه خدمات

تعرفه خدمات پونل

 • اعلاشور
 • 9000 تومان(متر)
 • سشتشوی اعلاشور فرش ماشینی
 • طلاشور
 • 12000 تومان (متر)
 • شستشوی طلاشور فرش ماشینی
 • نانوشور
 • 15000 تومان (متر)
 • شستشوی نانوشور فرش ماشینی
 • فرش دست بافت معمولی
 • 15000 تومان (متر)
 • شستشوی فرش دست بافت معمولی
 • فرش دست بافت اعلاشور
 • قیمت توافقی
 • شستشوی فرش دست بافت اعلاشور
 • روفرشی
 • 3000 تومان (متر)
 • شستشوی روفرشی
 • پتو و روتختی
 • 17000 تومان(عدد)
 • سشتشوی پتو و روتختی تک نفره
 • پتو و روتختی
 • 22000 تومان(عدد)
 • سشتشوی پتو و روتختی دو نفره
 • موکت
 • 5000 تومان(متر)
 • سشتشوی موکت معمولی
 • موکت
 • 7000 تومان(متر)
 • سشتشوی موکت پالاژ
 • بلزیکی
 • 15000 تومان(متر)
 • سشتشوی فرش بلژیکی
 • شیرازه دوزی فرش ماشینی
 • 8000 تومان(متر)
 • شیرازه دوزی فرش ماشینی
 • ریشه دوزی فرش ماشینی
 • 9000 تومان(متر)
 • ریشه دوزی فرش ماشینی
 • رفوگری، لکه برداری، رفع سوختگی
 • اعلام قیمت بعد از بازدید توسط کارشناس کارخانه
 • رفوگری، لکه برداری، رفع سوختگی