تعرفه خدمات قالیشویی پونل

در حال حاضر خدمات حمل و نقل و کاور برای تمامی مشتریان رایگان است.

شستشو فرش ماشینی قیمت شرح
اعلا شور 12،000 تومان/متر مربع در این مدل از شستشو، فرش‌ها یکبار توسط دستگاه ها شسته شده و سپس کاور می‌گردند.
طلا شور 15،000 تومان/متر مربع در این مدل از شستشو، فرش ها با استفاده از مواد شوینده مخصوص و بهترین دستگاه ها برای دوبار شسته می‌شوند.
نانو شور 18،000 تومان/متر مربع در این مدل از شستشو از دستگاه های متفاوت تری به لحاظ تعداد، نوع، حرکت و سرعت برس های شوینده و همچنین عالی ترین مواد موجود استفاده می‌شود.
شستشو فرش دستبافت و موکت قیمت شرح
فرش دستبافت 20،000 تومان/متر مربع
 موکت 5،000 تومان/متر مربع
پالاز موکت 7،000 تومان/متر مربع
رو فرشی 3،000 تومان/متر مربع
خدمات ترمیم قیمت شرح
شیرازه دوزی 8،000 تومان/متر
ریشه دوزی 9،000 تومان/متر
چرم دوزی 3،000 تومان/متر
رفو و لکه گیری اعلام هزینه پس از کارشناسی
شستشو پتو و روتختی قیمت شرح
پتو و روتختی یک نفره 20،000 تومان
پتو و روتختی دو نفره 25،000 تومان