تعرفه خدمات قالیشویی پونل

در حال حاضر خدمات حمل و نقل برای تمامی مشتریان رایگان است.

شستشو فرش ماشینی قیمت شرح
اعلا شور 25،000 تومان/متر مربع در این مدل از شستشو، فرش‌ها یکبار توسط دستگاه ها شسته شده و سپس کاور می‌گردند.
طلا شور 30،000 تومان/متر مربع در این مدل از شستشو، فرش ها با استفاده از مواد شوینده مخصوص و بهترین دستگاه ها برای دوبار شسته می‌شوند.
نانو شور 35،000 تومان/متر مربع در این مدل از شستشو از دستگاه های متفاوت تری به لحاظ تعداد، نوع، حرکت و سرعت برس های شوینده و همچنین عالی ترین مواد موجود استفاده می‌شود.

کلیه خدمات قالیشویی پونل با دستگاه‌های اتوماتیک ارائه شده و تمامی موارد پس از تکمیل خدمات جهت حفظ بهداشت کاور شده که هزینه آن متناسب به متراژ فرش معادل 15.000 ریال به ازای هر مترمربع لحاظ می‌گردد.

شستشو فرش دستبافت و موکت قیمت شرح
فرش دستبافت 40،000 تومان/متر مربع
 موکت 9،000 تومان/متر مربع
پالاز موکت 12،000 تومان/متر مربع
رو فرشی 5،000 تومان/متر مربع

کلیه خدمات قالیشویی پونل با دستگاه‌های اتوماتیک ارائه شده و تمامی موارد پس از تکمیل خدمات جهت حفظ بهداشت کاور شده که هزینه آن متناسب به متراژ فرش معادل 15.000 ریال به ازای هر مترمربع لحاظ می‌گردد.

خدمات ترمیم قیمت شرح
شیرازه دوزی 30،000 تومان/متر
شیرازه دوزی دورنگ 45،000 تومان/متر
ریشه دوزی با نخ 12 40،000 تومان/متر
ریشه دوزی گیس بافت با نخ 12 50،000 تومان/متر
ریشه دوزی با نخ 15 50،000 تومان/متر
ریشه دوزی گیس بافت با نخ 15 60،000 تومان/متر
ریشه دوزی ساده با نخ فانتزی 40،000 تومان/متر
ریشه دوزی گیس بافت با نخ فانتزی 60،000 تومان/متر
 ریشه آماده معمولی پنبه 80،000 تومان/متر
ریشه آماده گره مارپیچ 95،000 تومان/متر
     ریشه آماده با نخ فیلامنت 120،000 تومان/متر
چرم دوزی 40،000 تومان/متر
رفو و لکه گیری اعلام هزینه پس از کارشناسی
شستشو پتو و روتختی قیمت شرح
پتو و روتختی یک نفره 40،000 تومان
پتو و روتختی دو نفره 50،000 تومان